• Tính từ

  Đầy đủ, đủ, trọn vẹn
  Un service de table complet
  một bộ đồ ăn đầy đủ
  Hoàn toàn
  Complète transformation
  sự thay đổi hoàn toàn
  Un fou complet
  một thằng điên hoàn toàn
  Đầy, tràn đầy
  Autobus complet
  xe buýt đầy khách
  Phản nghĩa Incomplet. Elémentaire, rudimentaire. Ebauché, esquissé. Appauvri, diminué, réduit. Désert, vide
  c'est complet!
  (thân mật) hết ngõ nói!
  Danh từ giống đực
  Bộ com lê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X