• Tự động từ

  Ngồi thoải mái; ngồi chễm chệ
  Se carrer dans un fauteuil
  ngồi thoải mái trong ghế bành
  (từ cũ, nghĩa cũ) vênh váo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X