• Tự động từ

  Giãn ra, chùng đi
  Corde qui se relâche
  dây thừng giãn ra
  Chểnh mảng
  Cet écolier s'est relâché
  cậu học trò ấy đã học chểnh mảng
  Lỏng lẻo đi, phóng túng đi
  Discipline qui s'est relâchée
  kỷ luật lỏng lẻo đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X