• Danh từ giống cái

  Kỷ luật
  Esprit de discipline
  tinh thần kỷ luật
  Discipline de travail
  kỷ luật lao động
  Conseil de discipline
  hội đồng kỷ luật
  Môn học
  Quelles disciplines enseignez vous
  anh dạy môn gì?
  (tôn giáo) roi tự phạt
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự giáo huấn; ảnh hưởng tinh thần
  Phản nghĩa Anarchie, désordre, indiscipline

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X