• Tự động từ

  Lại ra mắt, lại ló mặt ra
  Il n'ose plus se remontrer
  nó không dám ló mặt ra nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X