• Tự động từ

  Nhớ lại
  Se reporter aux jours de son enfance
  nhớ lại ngày thơ ấu
  Tham khảo, tham chiếu
  Se reporter à un document
  tham chiếu một tài liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X