• Tự động từ

  Coi khinh, coi thường
  Se rire des difficultés
  coi thường khó khăn
  Phản nghĩa Pleurer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X