• Tự động từ

  Giả trang
  Se travestir en femme
  giả trang thành nữ
  travestisme
  travestisme
  Danh từ giống đực
  (tâm lý học) tật giả trang (nam mặc quần do nữ và ngược lại)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X