• Phó từ

  Giản dị
  Vivre simplement
  sống giản dị
  Thành thực
  Avouer simplement qu'on s'est trompé
  thành thực nhận rằng mình đã lầm
  Chỉ
  Ils sont simplement deux amis
  họ chỉ là hai người bạn
  purement et simplement
  không hơn không kém, chỉ thế thôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X