• Phó từ

  Chỉ vì, hoàn toàn
  Purement par intérêt
  hoàn toàn vì lợi
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) trong trắng, trong sạch
  Vivre purement
  sống trong sạch
  (từ cũ, nghĩa cũ) trong sáng
  Ecrire purement
  viết trong sáng
  purement et simplement simplement
  simplement
  Phản nghĩa Impurement. Incorrectement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X