• Tính từ

  Thuộc xã hội
  Ordre social
  trật tự xã hội
  Conventions sociales
  quy ước xã hội
  Rapports sociaux
  quan hệ xã hội
  Sciences sociales
  khoa hội xã hội
  Thuộc hội buôn
  Siège social
  trụ sở hội buôn
  Sống thành đàn
  Insectes sociaux
  sâu bọ sống thành đàn
  Danh từ giống đực
  Mặt xã hội
  Phản nghĩa Individuel. Antisocial.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X