• Danh từ giống đực

  Thứ tự
  Ordre des mots dans la phrase
  thứ tự các từ trong câu
  Par ordre chronologique par ordre alphabétique
  theo thứ tự thời gian/theo thứ tự ABC
  Tính ngăn nắp
  Un homme d'ordre
  một người ngăn nắp
  Trật tự
  Rétablir l'ordre
  lập lại trật tự
  Loại
  Choses de même ordre
  vật cùng loại
  (kiến trúc) thức
  Ordre dorique
  thức đoric
  (sinh vật học; sinh lý học) bộ
  Ordre des coléoptères
  bộ cánh cứng (sâu bọ)
  Đoàn hội
  Ordre des architectes
  đoàn kiến trúc sư
  Huân chương
  Ordre du Travail
  huân chương Lao động
  (tôn giáo) dòng
  Ordre des franciscains
  dòng Thánh Phơ-răng-xoa
  Lệnh
  Donner l'ordre
  ra lệnh
  Par ordre
  theo lệnh
  (thương nghiệp) lệnh giao dịch
  Cấp
  Ordre d'une permutation
  (toán học) cấp của một hoán vị
  (từ cũ, nghĩa cũ) đẳng cấp, giai cấp
  Ordre de la noblesse
  giai cấp quý tộc
  à l'ordre du jour
  có tính chất thời sự
  billet à ordre billet
  billet
  citer à l'ordre du jour
  biểu dương công trạng
  de premier ordre
  hạng nhất
  être sous les ordres de
  ở dưới quyền (ai)
  jusqu'à nouvel ordre
  cho đến khi có lệnh khác
  mettre de l'ordre
  chỉnh đốn lại
  mot d'ordre mot
  mot
  ordre du jour
  nhật lệnh
  passer à l'ordre du jour
  thảo luận tiếp theo trong chương trình nghị sự
  Phản nghĩa Anarchie, chaos, confusion, désordre. Défense, interdiction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X