• Danh từ giống đực

  Ghế ngồi
  Apporter un siège
  đem lại một ghế ngồi
  Gagner plusieurs sièges aux élections
  được nhiều ghế trong cuộc tuyển cử
  Trụ sở
  Siège d'une maison de commerce
  trụ sở của một hãng buôn
  Trung khu, trung tâm
  Le cerveau, siège de la pensée
  óc, trung khu của tư tưởng
  đít, mông
  Bain de siège
  sự ngâm đít
  Sự vây hãm
  Armée de siège
  quân đội vây hãm
  état de siège
  xem état
  lever le siège
  giải vây
  mon siège est fait
  ý tôi đã quyết
  présentation du siège
  (y học) ngồi mông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X