• Danh từ giống cái

  Chuông (gọi, báo)
  Le président agite la sonnetteông
  chủ tọa lắc chuông
  (kỹ thuật) giàn đóng cọc
  serpent à sonnettes serpent
  serpent
  tirer les cordon de sonnettes
  chạy chọt hết nơi này đến nơi khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X