• Phó từ

  đặc thù, chuyên biệt
  (y học) đặc hiệu, đặc trị
  Médicament employé spécifiquement contre une maladie
  vị thuốc dùng đặc trị một bệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X