• Tính từ

  Cám dỗ, dụ dỗ
  Un conseil suborneur
  một lời khuyên cám dỗ
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) mua chuộc
  Danh từ giống đực
  Kẻ cám dỗ, kẻ dụ dỗ
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) kẻ mua chuộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X