• Tính từ

  Quá nhiệt; sưởi quá mức; nóng quá mức
  Le wagon est surchauffé
  toa xe lửa nóng quá mức
  (nghĩa bóng) bị kích động
  Esprit surchauffé
  tinh thần bị kích động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X