• Ngoại động từ

  Đặt trên
  Statue qui surmonte une colonne
  pho tượng đặt trên một cột trụ
  (nghĩa bóng) vượt qua; chế ngự
  Surmonter les obstacles
  vượt qua những trở ngại
  Surmonter sa peur
  chế ngự được sự sợ hãi
  (từ cũ, nghĩa cũ) tràn ngập (nghĩa đen) nghĩa bóng
  (từ cũ, nghĩa cũ) trội hơn, át hẳn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X