• Tính từ

  đối xứng
  Figures symétriques
  hình đối xứng
  Disposition symétrique
  sự sắp xếp đối xứng

  Danh từ

  Hình đối xứng
  La symétrique d'une droite
  hình đối xứng của một đường thẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X