• Tính từ

  (thuộc) dây nói; (thuộc) điện thoại
  Appareil téléphonique
  máy điện thoại
  Appel téléphonique
  sự gọi dây nói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X