• Danh từ giống đực

  Bộ máy, bộ
  L'appareil d'état
  bộ máy nhà nước
  Appareil policier d'un gouvernement
  bộ máy cảnh sát của một chính phủ
  Appareil digestif
  (giải phẫu) bộ tiêu hóa
  Appareil urogénital
  bộ niệu sinh dục
  Máy
  Appareil photographique
  máy ảnh
  Les organes d'un appareil
  các bộ phận của một cái máy
  Appareils ménagers
  máy gia dụng
  Appareil de radio appareil de télévision
  máy truyền thanh, máy truyền hình
  Appareil de radioguidage
  thiết bị điều hướng vô tuyến
  Appareil de reproduction
  thiết bị in sao
  Appareil de télécommande
  thiết bị điều khiển từ xa
  Appareil de sauvetage
  thiết bị cứu nạn
  Appareil téléphonique
  máy điện thoại
  Qui est à l'appareil
  ai ở đầu kia máy nói đấy?
  (hàng không) máy bay
  Un appareil de transport
  máy bay vận tải
  L'appareil décolle
  máy bay cất cánh
  Dụng cụ thể dục
  Appareil de gymnastique
  dụng cụ thể dục
  Faire des exercices aux appareils
  tập thể dục dụng cụ
  (y học) đồ băng bó
  (kiến trúc) cách bố trí đá xây; kích thước (cỡ) đá xây
  Pierre de petit appareil
  đá xây cỡ nhỏ
  dans le plus simple appareil
  trần truồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X