• Phó từ

  Liều lĩnh, bừa
  Agir témérairement
  hành động liều lĩnh
  Juger témérairement
  phán xét võ đoán

  Phản nghĩa

  Prudemment [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X