• Danh từ giống cái

  Chiến thuật
  Sách lược

  Tính từ

  (thuộc) chiến thuật
  Arme atomique tactique
  vũ khí nguyên tử chiến thuật
  (thuộc) sách lược
  Un plan tactique d'ensemble
  một kế hoạch sách lược chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X