• Danh từ giống cái

  Vũ khí, khí giới
  Arme défensive
  khí giới tự vệ
  Arme offensive
  khí giới tấn công
  Arme de destruction massive
  vũ khí huỷ diệt hàng loạt
  Arme à feu
  súng
  Arme blanche
  dao mác
  Arme de chasse
  súng săn
  Arme de combat rapproché
  vũ khí cận chiến
  Arme à répétition
  súng bắn liên thanh
  Arme à tir automatique
  súng tự động
  Arme téléguidée
  vũ khí điều khiển từ xa
  [[Larme]] chimique bactériologique atomique ou nucléaire
  vũ khí hoá học, vi trùng, nguyên tử hay hạt nhân
  Arme antichar
  vũ khí chống chiến xa
  Arme antiaérienne
  vũ khí phòng không
  Arme individuelle fusil pistolet
  vũ khí cá nhân (súng trường, súng ngắn)
  Arme collective mitrailleuse mortier canon
  vũ khí cộng đồng (đại liên, súng cối, đại pháo)
  [[Larme]] du crime
  hung khí gây án
  Dépôt [[darmes]]
  kho vũ khí
  Braquer pointer diriger une arme vers qqn
  chĩa vũ khí về phía ai
  Rendre poser les armes
  hạ khí giới (đầu hàng)
  Binh chủng
  [[Larme]] du génie
  binh chủng công binh
  [[Larme]] de [[linfanterie]] de [[lartillerie]]
  binh chủng bộ binh/pháo binh
  ( số nhiều) kiếm thuật
  Ma†tre [[darmes]]
  kiếm sư
  ( số nhiều) nghề quân nhân
  Le métier des armes la carrière des armes
  nghề quân nhân, binh nghiệp
  ( số nhiều) chiến trận, chiến tranh
  Suspension [[darmes]]
  đình chiến
  Fait [[darmes]]
  chiến công
  Compagnon [[darmes]]
  bạn chiến đấu, chiến hữu
  ( số nhiều) hình huy hiệu
  Les armes de Paris
  hình huy hiệu thành phố Paris
  en venir aux armes
  đi đến chiến tranh
  faire arme de tout
  dùng mọi thủ đoạn
  faire ses premières armes
  tập tễnh vào nghề
  passer par les armes
  xử bắn
  mourir les armes à la main passer [[larme]] à gauche
  chết khi đang chiến đấu, tử trận
  être en armes
  sẵn sàng chiến đấu
  prendre les armes
  cầm vũ khí đi chiến đấu
  porter les armes être sous les armes
  phục vụ trong quân đội
  régler un différend par les armes
  dùng vũ lực giải quyết tranh chấp
  une arme à double tranchant
  (nghĩa bóng) dao hai lưỡi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X