• Tính từ

  Có nhiều đường xoi
  Trang trí rườm rà
  Kiểu cách
  Style tarabiscoté
  lời văn kiểu cách

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X