• Danh từ giống đực

  Văn phong
  Style simple
  văn phong giản dị
  Thể văn
  Style administratif
  thể văn hành chính
  Phong cách
  Style de vie
  phong cách sống
  (nghệ thuật) kiểu, lối
  Style gothique
  kiểu gôtic
  (thực vật học vật học) vòi nhụy
  Ngòi ghi (ở máy ghi)
  Cột so bóng (ở đồng hồ mặt trời)
  (từ cũ, nghĩa cũ) ngòi viết (trên nến)
  avoir du style
  có phong cách riêng
  de grand style
  qui mô lớn
  Une offensive de grand style
  �� một cuộc tấn công qui mô lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X