• Danh từ giống đực

  Sự cạn
  Tarissement d'un puits
  sự cạn giếng
  (nghĩa bóng) sự kiệt hết
  Tarissement des ressourses
  sự kiệt hết tài nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X