• Danh từ giống cái

  (văn học) đoàn người
  Une longue théorie d'hommes
  một đoàn người dài
  (sử học) phái đoàn (của một thành cử đến dự hội)
  Lý thuyết, lý luận
  La pratique et la théorie
  thực hành và lý thuyết
  Théorie de la connaissance
  lý luận nhận thức
  Thuyết
  Théorie de la relativité
  thuyết tương đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X