• Danh từ giống cái

  Sự biết, sự hiểu biết, sự nhận thức; nhận thức
  Être en âge de connaissance
  đến tuổi hiểu biết

  Phản nghĩa Doute, ignorance, inconscience, inexpérience. Inconnu

  ( số nhiều) tri thức, kiến thức
  Connaissances scientifiques
  tri thức khoa học
  Tri giác
  Perdre connaissance
  mất tri giác, bất tỉnh nhân sự
  Sự quen biết, sự giao thiệp
  Lier connaissance avec quelqu'un
  làm quen với ai
  Người quen
  Une vieille connaissance
  người quen cũ, cố nhân
  à ma connaissance
  theo chỗ tôi biết
  en connaissance de cause
  với ý thức đầy đủ về sự việc; có ý thức
  pays de connaissance
  nơi quen thuộc; vấn đề thông thạo
  prendre connaissance
  tìm hiểu, tìm hiểu xem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X