• Danh từ giống cái

  Sự xoắn, lực xoắn, độ xoắn
  Coefficeint de torsion
  (toán học) hệ số xoắn
  Couple de torsion
  (vật lý học) ngẫu lực xoắn
  Sự xe (chỉ); sự vặn (thừng)
  Sự khoèo; sự méo
  Torsion du pied
  sự khoèo chân (khi vật)
  Torsion de la bouche
  sự méo miệng lại khi nhăn mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X