• Phó từ

  Hoàn toàn trọn vẹn
  Il est totalement guéri
  đã khỏi hoàn toàn
  Phản nghĩa Partiellement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X