• Danh từ

  Người làm việc, người lao động
  Gloire aux travailleurs
  vẻ vang thay những người lao động
  Les travailleurs intellectuels
  những người lao động trí óc

  Tính từ

  Lao động
  Une rue travailleuse
  một phố lao động
  Masse travailleuse
  quần chúng lao động
  Chăm chỉ
  élève travailleur
  học hành chăm chỉ
  Phản nghĩa Inactif, oisif; fainéant, paresseux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X