• Tính từ

  Tục tĩu
  Langage trivial
  ngôn ngữ tục tĩu
  Plaisanteries triviales
  những lời nói đùa tục tĩu
  (từ cũ, nghĩa cũ) tầm thường; sáo
  Style trivial
  lời văn tầm thường
  Phản nghĩa Exeptionel, rare. Distingué, noble, sublime. Correct.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X