• Danh từ giống đực

  (sử học) tam khoa
  Le trivium comprenait la grammaire la rhétorique et la dialectique
  tam khoa gồm có ngữ pháp, tu từ học và phép biện chứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X