• Danh từ giống cái

  Tu từ học
  (thân mật) thuật hùng biện
  Employer toute sa rhétorique à persuader quelqu'un
  dùng hết thuật hùng biện để thuyết phục ai
  (nghĩa xấu) sự khoa trương
  (từ cũ, nghĩa cũ) lớp tu từ (tương đương lớp đệ nhất các trường trung học Pháp ngày nay)
  figures de rhétorique
  xem figure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X