• Phó từ

  Sau, về sau
  Nous examinerons cela ultérieurement
  chúng ta sẽ xét việc đó sau

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X