• Tính từ

  Thường dùng, thông dụng, thông thường
  Objets usuels
  đồ thường dùng
  Mots usuels
  từ thông dụng
  Il est usuel de
  thông thường thì
  Danh từ giống đực
  Sách thông dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X