• Tính từ

  (sinh vật học, sinh lý học) sinh dưỡng
  Organes végétatifs
  cơ quan sinh dưỡng
  Système nerveux végétatif
  hệ thần kinh sinh dưỡng
  (nghĩa bóng) như cỏ cây, leo lắt
  Vie végétative
  cuộc sống như cỏ cây (không có hoạt động trí tuệ)
  (từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) thực vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X