• Tính từ

  Khỏe mạnh, tráng kiện
  Homme valide
  người khỏe mạnh
  Hợp thức; có hiệu lực
  Un passeport valide
  một tờ hộ chiếu hợp thức
  Phản nghĩa Impotent, invalide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X