• Danh từ giống cái

  Sự hợp thức, sự có hiệu lực
  Durée de validité
  thời hạn có hiệu lực
  Validité d'un acte
  sự hợp thức hóa của một chứng thư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X