• Danh từ giống cái

  Thời gian
  Durée des vacances
  thời gian nghỉ hè
  Durée d'emploi/durée d'utilisation
  thời gian sử dụng
  Durée de vie
  thời gian tồn tại (hạt cơ bản, nhân phóng xạ...)
  Durée de démarrage
  thời gian khởi động
  độ bền
  Signe de la durée
  dấu hiệu của độ bền
  (âm nhạc) độ dài
  (triết học) độ lâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X