• Ngoại động từ

  Bán
  Vendre sa bicyclette
  bán xe đạp của mình
  Bán rẻ (vì tiền tài, lợi lộc)
  Vendre sa conscience
  bán rẻ lương tâm
  Vendre sa patrie
  bán rẻ tổ quốc
  vendre la peau de l'ours ours
  ours
  Phản nghĩa Acheter, acquérir, conserver, donner, garder, payer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X