• Danh từ giống cái

  (nông nghiệp) sự đổ
  La verse du riz
  sự đổ của lúa
  (ngành mỏ) như versage
  à verse
  như trút nước
  Il pleut à verse
  �� mưa như trút nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X