• Danh từ giống đực

  Sự nộp, sự trả (tiền)
  Versement d'une somme à la caisse d'épargne
  sự nộp một số tiền vào quỹ tiết kiệm
  Khoản nộp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X