• Danh từ giống đực

  ( số nhiều) di tích, vết tích, tàn tích
  Les vestiges d'une ancienne ville
  di tích của một thành cổ
  Vestiges de grandeur
  những tàn tích của danh vọng
  Les vestiges d'une armée défaite
  tàn quân của một đạo binh thua trận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X