• Tính từ

  Cũ, cổ
  Ami ancien
  bạn cũ
  Meuble ancien
  đồ gỗ cổ
  Librairie ancienne
  hiệu sách cũ
  Cổ đại
  Les peuples anciens
  các dân tộc cổ đại
  Cựu, nguyên
  Ancien ministre
  cựu bộ trưởng, nguyên bộ trưởng
  [[Lassociation]] des anciens élèves [[dune]] école
  hội cựu học sinh của một trường
  Ancien Testament opposé à Nouveau Testament
  Kinh cựu ước (trái với " Kinh tân ước" )
  Phản nghĩa Jeune, nouveau, récent; actuel, moderne
  Danh từ giống đực
  Người xưa, cổ nhân
  Người đi trước (trong nghề nghiệp), người khóa trước (ở trường, trong quân đội), người nhiều tuổi
  ( số nhiều) các tác giả cổ đại; phái cựu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X