• Danh từ giống đực

  (từ cũ, nghĩa cũ) thủy ngân
  avoir du vif-argent dans les veines
  hoạt bát, linh lợi
  c'est du vif-argent
  đó là một con người hoạt bát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X