• Danh từ giống cái

  Sự ngắm, sự nhắm
  Ligne de visée
  đường ngắm
  (số nhiều) mưu đồ, ý đồ
  Les visées d'un ambitieux
  những ý đồ của kẻ tham lam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X