• Tính từ

  Tham lam, có nhiều tham vọng
  Une femme ambitieuse
  một người đàn bà tham lam
  Cầu kỳ
  Style ambitieux
  lời văn cầu kỳ

  Phản nghĩa Humble, modeste, simple

  (từ cũ, nghĩa cũ) thích, ham muốn
  Ambitieux de se distinguer
  thích chơi trội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X