• Phó từ

  Thấy được
  Le mercure monte visiblement
  thủy ngân lên thấy được
  Rõ ràng, rõ rệt
  Il vous trompe visiblement
  rõ ràng nó lừa anh
  Phản nghĩa Invisiblement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X